Nâng cấp PHP5 csdl MySQL5 và PhpMyAdmin 3.4.2 cho plesk 9x windows

Như các bạn đã biết với phiên bản plesk 9x chạy trên nền tảng windows server cho phép các bạn quản lý hosting một cách đơn giản nhanh chóng và thuận tiện nhưng bị giới hạn bởi các tính năng core đi kèm trong gói cài đặt bao gồm PHP5.2 hoặc PHP5.3 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 5.1.4 trình quản lý PhpMyAdmin 2.10.1 để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL trên nền web.

Hôm nay IT SANKINE sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành Nâng cấp PHP5 csdl MySQL5 và PhpMyAdmin 3.4.2 cho plesk 9x windows chạy trên nền Windows Server 2012 Datacenter ( Đối với Windows Server 2008 thao tác triển khai tương tự ).

 1. Nâng cấp PHP5
  – Bước 1 : Các bạn vào trang windows.php.net/download để Tải bản PHP cần nâng cấp cho Plesk 9x ở đây tôi khuyến cáo các bạn tải bản NTS theo như khuyến cáo của nhà phát hành PHP dành cho các máy dùng IIS làm Web Server (“php-5.6.20-nts-Win32-VC11-x86.zip”).
  – Bước 2 : Stop Toàn bộ Service có tiền tố bắt đầu bằng Plesk và Parallels Plesk Panel service trong “Services.msc”
  – Bước 3 : Đổi tên Folder “PleskPHP5” trong thư mục cài Plesk Panel\Additional thành tên khác tùy theo ý của bạn, ở đây tôi đổi tên thành “PleskPHP5_Old”
  – Bước 4 : Tạo Folder “” trong thư mục cài Plesk Panel và tiến hành giải nén toàn bộ File các bạn download trong bước 1 vào thư mục vừa tạo.
  – Bước 5 : Kiểm tra Security Folder vừa tạo (Lưu ý với 3 User là “PSAADM và PSASERV, PSACLN phải có quyền Read & Execute, List Folder, Read
  – Bước 6 : Copy File php.ini từ “PleskPHP5_Old” tới Folder bạn tạo trong bước 4
  – Bước 7 : Start toàn bộ Service Plesk Panel
  – Bước 8 : Đăng nhập quản trị Plesk Panel và click Refresh button trong Components Management ở đó bạn sẽ nhìn thấy kết quả một version Php Mới vừa được cài đặt
 2. Nâng cấp MySQL5
 3. Nâng cấp PhpMyAdmin 3.4.10.2
 4. Kiểm tra và Test lại hệ thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *