Thiết kế website hội IT Bắc Giang

Thiết kế website hội IT Bắc Giang.

đ ược thành lập tháng 9 năm 2015, hội it bắc giang ra đời nhằm gắn kết toàn thể các anh chị em hoạt động trong lĩnh vực IT công nghệ thông tin trong tỉnh bắc giang.

địa chỉ website Thiết kế website Hội IT Bắc Giang

 

M ục tiêu của hội là đáp ứng đầy đủ và nhanh nhất về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin trong tỉnh, đưa lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh bắc giang phát triển vượt bậc thêm một tầm cao mới. Phù hợp với xu hướng chung về phát triển công nghệ thông tin việt nam trong giai đoạn 2015-2030 đưa việt nam trở thành nước công nghiệp.

H iện tại lĩnh vực công nghệ thông tin trong tỉnh bắc giang vẫn còn rất nhiều hạn chế. HỘi IT bắc giang được thành lập sẽ giải quyết một số vấn đề về hạ tầng kỹ thuật về máy tính và mạng máy tính, các trang thiết bị cho các văn phòng tổ chức, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Website hội IT Bắc Giang được ra đời nhằm tổng hợp tất cả các hình ảnh và hoạt động của hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *