Thẻ: PhpMyAdmin

Nâng cấp PHP5 csdl MySQL5 và PhpMyAdmin 3.4.2 cho plesk 9x windows

Nâng cấp PHP5 csdl MyS...

06/07/2016

Như các bạn đã biết với phiên bản plesk 9x chạy...